Prawnik Oświęcim

Kancelaria prowadzi obsługę prawną indywidualnych klientów, a także podmiotów gospodarczych, w tym spółek prawa handlowego.

Formy współpracy: jednorazowe zlecenie dla załatwienia danej sprawy prawnej lub stała obsługa prawna.

Świadczenie pomocy prawnej odbywa się w zależności od potrzeb i życzeń klienta poprzez:

 1. udzielenie porad i konsultacji prawnych,
 2. sporządzanie pozwów, wniosków i innych pism procesowych,
 3. sporządzenie pisemnych opinii prawnych,
 4. reprezentowanie przed sądami powszechnymi i administracyjnymi w tym przed Sądem Najwyższym i Naczelnym Sądem Administracyjnym, a także przed organami administracji publicznej.
 5. udział w negocjacjach prowadzonych przez klienta.

Kancelaria świadczy pomoc prawną między innymi w zakresie:

SPRAW Z ZAKRESU PRAWA CYWILNEGO, między innymi takich jak:

 • sprawy o zasiedzenie,
 • sprawy o uwłaszczenie,
 • sprawy o rozgraniczenie,
 • sprawy o służebności, w tym o ustanawianie służebności drogi koniecznej,
 • sprawy o zniesienie współwłasności i zarząd rzeczą wspólną.
 • sprawy o zapłatę,
 • analiza i tworzenie umów cywilnoprawnych,
 • sprawy odszkodowawcze z tytułu umów, czynów niedozwolonych oraz innych tytułów,
 • sprawy z ubezpieczeń majątkowych – dochodzenie należności od ubezpieczyciela.

SPRAW Z ZAKRESU PRAWA SPADKOWEGO, między innymi takich jak:

 • sprawy o stwierdzenie nabycia spadku, o dział spadku, o zachowek

SPRAW Z ZAKRESU PRAWA RODZINNEGO, między innymi takich jak:

 • sprawy o rozwód, o separację, o alimenty,
 • sprawy dotyczące kontaktów z dziećmi i władzy rodzicielskiej,

SPRAW Z ZAKRESU PRAWA PRACY, między innymi takich jak:

 • odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę oraz od zwolnień dyscyplinarnych,
 • o zapłatę zaległego wynagrodzenia,
 • o ustalenie stosunku pracy,
 • o sprostowanie świadectwa pracy,

SPRAW Z ZAKRESU PRAWA GOSPODARCZEGO I HANDLOWEGO, między innymi takich jak:

 • postępowań przed sądami gospodarczymi w sporach pomiędzy przedsiębiorcami,
 • sporządzanie umów spółek, statutów, regulaminów,
 • obsługa podmiotów gospodarczych, w tym pomoc prawna w zakresie rejestracji podmiotów w KRS.

SPRAW Z ZAKRESU PRAWA ADMINISTRACYJNEGO.

O mnie

Radca prawny Magdalena Korczyk jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach (wpis na listę radców prawnych pod numerem KTB-0542).

Magdalena Korczyk jest absolwentką prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, (Wydział Prawa i Administracji). Ponadto ukończyła studia podyplomowe w zakresie Administracji i Zarządzania oraz studia podyplomowe w zakresie Prawa Gospodarczego i Handlowego na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.
Odbyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach, zakończoną pozytywnym wynikiem z państwowego egzaminu radcowskiego.

Od 2010 roku prowadzi indywidualną praktykę – Kancelarię Radcy Prawnego w Oświęcimiu, świadczącą kompleksową pomoc prawną zarówno dla osób indywidualnych jak i podmiotów gospodarczych.
Specjalizuje się w prawie cywilnym, prawie rodzinnym (sprawy o: rozwód, separację, alimenty, a także sprawy dotyczące władzy rodzicielskiej itp.), prawie spadkowym (sprawy o: stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zachowek itp.), prawie rzeczowym (sprawy o: zasiedzenie nieruchomości, uwłaszczenie, rozgraniczenie, służebności itp.), prawie pracy a także w prawie gospodarczym i handlowym.

Kontakt

KANCELARIA RADCY PRAWNEGO Magdalena Korczyk

ul. Piastowska 2,
32-600 Oświęcim

NIP 5491981026
Regon 121388217

Kontakt:
nr tel. 504 207 378
e-mail: magdalena.korczyk@g.pl