Sekcja strony głównej

To jest przykład sekcji strony głównej. Sekcja ta może być na dowolnej stronie oprócz strony głównej, włączając to stronę prezentującą ostatnie wpisy.

Kancelaria prowadzi obsługę prawną indywidualnych klientów, a także podmiotów gospodarczych, w tym spółek prawa handlowego.

Formy współpracy: jednorazowe zlecenie dla załatwienia danej sprawy prawnej lub stała obsługa prawna.

Świadczenie pomocy prawnej odbywa się w zależności od potrzeb i życzeń klienta poprzez:

 1. udzielenie porad i konsultacji prawnych,
 2. sporządzanie pozwów, wniosków i innych pism procesowych,
 3. sporządzenie pisemnych opinii prawnych,
 4. reprezentowanie przed sądami powszechnymi i administracyjnymi w tym przed Sądem Najwyższym i Naczelnym Sądem Administracyjnym, a także przed organami administracji publicznej.
 5. udział w negocjacjach prowadzonych przez klienta.

Kancelaria świadczy pomoc prawną między innymi w zakresie:

SPRAW Z ZAKRESU PRAWA CYWILNEGO, między innymi takich jak:

 • sprawy o zasiedzenie,
 • sprawy o uwłaszczenie,
 • sprawy o rozgraniczenie,
 • sprawy o służebności, w tym o ustanawianie służebności drogi koniecznej,
 • sprawy o zniesienie współwłasności i zarząd rzeczą wspólną.
 • sprawy o zapłatę,
 • analiza i tworzenie umów cywilnoprawnych,
 • sprawy odszkodowawcze z tytułu umów, czynów niedozwolonych oraz innych tytułów,
 • sprawy z ubezpieczeń majątkowych – dochodzenie należności od ubezpieczyciela.

SPRAW Z ZAKRESU PRAWA SPADKOWEGO, między innymi takich jak:

 • sprawy o stwierdzenie nabycia spadku, o dział spadku, o zachowek

SPRAW Z ZAKRESU PRAWA RODZINNEGO, między innymi takich jak:

 • sprawy o rozwód, o separację, o alimenty,
 • sprawy dotyczące kontaktów z dziećmi i władzy rodzicielskiej,

SPRAW Z ZAKRESU PRAWA PRACY, między innymi takich jak:

 • odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę oraz od zwolnień dyscyplinarnych,
 • o zapłatę zaległego wynagrodzenia,
 • o ustalenie stosunku pracy,
 • o sprostowanie świadectwa pracy,

SPRAW Z ZAKRESU PRAWA GOSPODARCZEGO I HANDLOWEGO, między innymi takich jak:

 • postępowań przed sądami gospodarczymi w sporach pomiędzy przedsiębiorcami,
 • sporządzanie umów spółek, statutów, regulaminów,
 • obsługa podmiotów gospodarczych, w tym pomoc prawna w zakresie rejestracji podmiotów w KRS.

SPRAW Z ZAKRESU PRAWA ADMINISTRACYJNEGO.